Szeroko rozumiane bycie w terapii związane jest z poszukiwaniem i tworzeniem dla siebie najbardziej naturalnego i satysfakcjonującego sposobu na życie. Dobry psychoterapeuta jest nieocenionym wsparciem na tej drodze. Poznaj naszych terapeutów i umów się na konsultację psychologiczną.

Sandra Zakrzewska

Jestem psychologiem ze specjalizacją Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych oraz członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ukończyłam 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin.


Chciałabym zaprosić Cię do pracy w oparciu o założenia terapii systemowej. Zakłada ona, że nasze emocje i zachowania są ściśle związane z funkcjonowaniem bliskich nam osób. Dzieje się tak dlatego, że nieustannie przebywamy w różnych grupach społecznych i określamy się przez nie. Terapia polega na odnalezieniu tych określeń oraz przepracowaniu trudności, nadając im nowe, osobiste znaczenie. Ważne jest dla mnie, abyś w gabinecie czuł się bezpiecznie i możliwie swobodnie. Stosuję także krótkoterminowe metody poznawczo-behawioralne.Sprawdź kwalifikacje
Umów się

Nasz zespół - TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA PAR

Nasz zespół

Jestem psychoterapeutą osób dorosłych indywidualnych oraz psychoterapeutą par i małżeństw. Ukończyłem całościowe szkolenie z Seksuologii Klinicznej i pomagam w trudnościach natury seksuologicznej. Prowadzę także terapie rodzin i konsultacje dla rodziców. Posiadam wieloletnie doświadczenie jako terapeuta uzależnień.


Pracuję w nurcie systemowym psychoterapii. W paradygmacie tym zakłada się, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować w psychicznym oderwaniu od różnych systemów, w których żyje. Wierzę, że każdy z nas ma wystarczająco zasobów w sobie aby przepracować i poradzić sobie z każdym kryzysem. Proponuje wsparcie w zakresie dążenia do potrzebnej zmiany, naprawy relacji z samym sobą i z innymi, nabycia świadomości siebie i odkrycia własnych potrzeb oraz oczekiwań, przeżycia utraty, a w końcu stworzenia nowej, lepszej jakości w swoim życiu.

Sprawdź kwalifikacje

Andrzej Rogacki

Umów się

TERAPEUTA PAR I RODZIN

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

KONSULTACJE SEKSUOLOGICZNE

Umów się

Jestem psychologiem, psychoterapeutą osób dorosłych indywidualnych oraz psychoterapeutą par i małżeństw. Prowadzę ściśle powiązane z terapią par - konsultacje seksuologiczne. W związku z moim zainteresowaniem tematyką relacji rodzinnych w swoim doświadczeniu zdobyłam także nieocenione umiejętności do pracy z całymi rodzinami, młodzieżą, młodszymi dziećmi oraz ich rodzicami, udzielając konsultacji wychowawczych.


Zapraszam do gabinetu osoby bądź pary będące w kryzysie, zmagające się z trudnymi sytuacjami, bądź też te, chcące się rozwijać, poszukujące zmiany. Pracuję w nurcie integracyjnym, łącząc podejścia z różnych technik terapeutycznych. Psychoterapię postrzegam jako proces odkrywania siebie, swoich nierzadko zaniedbanych potrzeb i oczekiwań.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Anna

Grzelak

TERAPEUTA PAR I RODZIN

KONSULTACJE SEKSUOLOGICZNE

Umów się

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Nieustannie podnoszę swoje umiejętności psychoterapeutyczne i regularnie poddaje je superwizji. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par i małżeństw oraz całych rodzin. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W przebiegu lat pracy zaobserwowałem znaczny związek między zaburzeniem umiejętności tworzenia więzi z innymi a występowaniem uzależnienia, stąd specjalizuję się także w terapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


W trakcie spotkań towarzysze Ci w przezwyciężaniu trudności, budowaniu większej świadomości własnych emocji oraz przeżyć. Terapia pozwoli ci na dostrzeżenie wpływu najbliższego otoczenia przy podejmowaniu określonych decyzji, czy działań. W swojej pracy dbam o to żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę.


Doświadczenie zdobyłem pracując w jednostkach i ośrodkach publicznych jako psycholog i diagnosta. Pracę z rodzinami i codziennymi trudnościami z jakimi można się mierzyć umożliwiła mi praca w środowiskowym domu samopomocy, czy też w ośrodku adopcyjnym, gdzie nawiązywanie, utrzymywanie i dbanie o relacje z innymi jest niezwykle ważne. Ponadto pracuję z osobami pozbawionymi wolności, dlatego temat kryzysu emocjonalnego, rozłąki od rodziny jest mi szczególnie bliski.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

Marcin

Zakurzewski

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA PAR I RODZIN

Umów się

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji w wieloletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz socjoterapeutą. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw. W obu kontekstach pracuję w paradygmacie psychodynamicznym, Udzielam porad psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów.


Podczas spotkań kieruje się empatią i troską o drugą osobę. Po przeprowadzeniu procesu diagnostycznego i zawarciu kontraktu terapeutycznego proponuję dalszą terapię bądź inne leczenie dostosowane do wyników procesu diagnostycznego. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń osobowości, depresji, fobii, napadów agresji i nerwic, przeznaczonych dla pacjentów cierpiących na trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

Nicole Szymanowska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

KONSULTACJE SEKSUOLOGICZNE

TERAPEUTA PAR I RODZIN

Umów się

Olga Podsiadło

Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w nurcie Gestalt. W gabinecie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i małżeństwami. Bliska jest mi praca Terapią Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz w nurcie IFS (Internal Family Systems). Zajmuje się także coachingiem.


Nurt Gestalt jest mi bliski z uwagi na relacyjne podejście do człowieka. W trakcie pracy koncentruję się na kwestiach, które dla mojego klienta są ważne tu i teraz. Wierzę, że akceptacja jaką ode mnie poczuje, niesie ze sobą duży potencjał pomocy. Istotne dla mnie jest, by w gabinecie panowała atmosfera bezpieczeństwa i swobody w rozmowie o trudnościach. Moje szerokie doświadczenie zawodowe i życiowe pozwala mi lepiej współodczuwać z osobami przeżywającymi kryzys. W gabinecie posługuję się również językiem angielskim.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA PAR

Umów się

Joanna Śmierzchalska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na UAM, studia podyplomowe na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kurs Preventing Chronic Pain: Human System Approach na University of Minnesota. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Gestalt w Krakowie. Ciągle poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, poddaje się superwizji.


O człowieku myślę w sposób systemowy: uważam, że ważne jest dążenie do równowagi we wszystkich obszarach funkcjonowania, tzn. na poziomie ciała, psychiki, relacji, pracy oraz środowiska w jakim znajduje się jednostka. Pracuje z problemami psychosomatycznymi, trudnościami w regulacji emocji: lękami, depresją, stresem, przemocą, a także z niską samooceną, doświadczeniami traumatycznymi oraz trudnościami w bliskich relacjach i natury seksuologicznej.


Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam na stażach klinicznych w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz w organizacjach pozarządowych m.in. Centrum Praw Kobiet odział w Poznaniu. Doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą zdobywałam pracując jako psycholog prowadzący świetlicę dla dzieci z trudnościami w zachowaniu w Fundacji ARS oraz w Młodzieżowym centrum profilaktyki „Alternatywa”, jak również pracując jako psycholog w szkole podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Od 2021 roku prowadzę własną praktykę. Obecnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Czas Praw Kobiet w Poznaniu oraz z portalem epsycholodzy.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów się

Jestem psychoterapeutką kształcącą się w nurcie Gestalt. Wiedzę i umiejętności zdobywam w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, która posiada akredytację i jest członkiem EAGT (European Association Gestalt Therapy). Obecnie jestem na drugim etapie (klinicznym) tej szkoły, w której wcześniej ukończyłam dwuletni pierwszy etap (podstawowy) Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna to nie tylko praca gabinetowa, ale też działalność w ramach wolontariatu w takich poznańskich instytucjach jak: Dom Pomocy Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 22), Fundacja dla dzieci i młodzieży „Małymi oczami” (ul. Staszica 18) oraz Klub Seniora „82” (ul. Krakowska 10). Dbając o własny rozwój zawodowy, nieustająco uczestniczę w szkoleniach terapeutycznych. Wykorzystuję w swojej pracy szereg różnych podejść, w zależności od potrzeb i możliwości klientki/klienta. Przestrzegam zasad kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.


Filozofia holistycznego nurtu Gestalt fascynuje mnie wielowymiarowo. Interesuje mnie praca somatyczna, w tym to, jak ciało zapamiętuje i zarządza emocjami. Uważam, że lepsze dostrojenie się do ciała jest bramą do samoświadomości, wzmacnia zdolność jednostki do radzenia sobie z problemami życiowymi i otwiera potencjał do spełnienia i szczęścia. Wierzę również w leczącą moc relacji terapeutycznej, w której istotną rolę odgrywa nieocenianie drugiego człowieka. Podejście to łączy się z paradoksalną teorią zmiany polegającą na uznaniu osoby taką, jaka naprawdę jest. Paradoks polega więc na tym, że owo uznanie (akceptacja) stanowi początek zmiany.


Przystępuję do pracy z zaangażowaniem, empatią i zaciekawieniem osobą, która sięga po pomoc. Jest dla mnie przywilejem być towarzyszką w jej podróży terapeutycznej, gdy napotyka ona i integruje własne wewnętrzne zasoby do uzdrowienia. Do gabinetu zapraszam dorosłych na terapię indywidualną i sesje dla par. Prowadzę również terapię indywidualną dla młodzieży.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Magdalena

Kowalska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA MŁODZIEŻY

Umów się

TERAPEUTA PAR

Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz terapią par i małżeństw. Kształciłam się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Moją kolejną specjalizacją jest psychoonkologia.


Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami nastroju, problemami relacyjnymi. Towarzyszę osobom przechodzącym kryzysy życiowe oraz doświadczającym straty i trudów choroby.


W pracy opartej o myśl systemową staram się zapewnić bezpieczną przestrzeń do tego, by przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w różnych ważnych kontekstach życia. Pacjent zyskuję szansę na nadanie szczególnego znaczenia, sensu oraz cech niepowtarzalności własnemu cyklowi życia. Czynnikiem leczącym jest – współtworzona na bieżąco wraz z terapeutą - odnowiona, wzbogacona opowieść na temat siebie i swoich powiązań ze światem oraz ujawnienie zasobów do stania się jej głównym autorem.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poznańskich placówkach medycznych: Wielkopolskim Centrum Onkologii, Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei i Hospicjum Palium. W ostatnich latach swój warsztat doskonaliłam w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, tj. w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dedykowanym dorosłym, młodzieży i dzieciom, a także w Oddziale Chirurgii Onkologicznej.


Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach o powyższej tematyce. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychoterapeuty.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Marta

Śmigielska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

Umów się

TERAPEUTA PAR

Jestem psychologiem i psychoterapeutką, współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na co dzień pomagam klientom indywidualnym oraz pracuję z parami, małżeństwami i całymi rodzinami.


Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty BSFT (Brief Solution Focused Therapy) uzyskany w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (Member of European Brief Therapy Association). Ukończyłam także Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.


Podczas spotkań będziemy uczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz komunikacji w relacji. Koncentruję się na budowaniu rozwiązań. Poszukuję razem z klientem i akcentuję w każdym systemie to co zdrowe - wydobywam zasoby i wzmacniam je zarówno w jednostce, jak i w parze czy rodzinie. Zmiana jest nieuchronna i następuje ciągle, a moim zadaniem jest ją wspierać - kierować w rozwojową, dobrą dla klientów stronę. Dbam o to, aby czas poszukiwania rozwiązania i docierania do zasobów był jak najkrótszy - to właśnie założenie krótkoterminowości metod, jakimi pracuję.


Swoją pracę poddaje superwizji. Do zobaczenia w gabinecie.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Edyta

Walendowska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

Umów się

TERAPEUTA PAR

Wielkopolskie Centrum Spotkań Terapeutycznych

+48 604 738 329

kontakt@wcst.pl


ul. Hetmańska 26/5

60-252, Poznań


ul. Rakoniewicka 20,

60-111, Poznań


Poniedziałek - Sobota 07:00 – 22:00

Rejestracja 7 dni w tygodniu

Kontakt

Formularz kontaktowy

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszelkie pytania