Szeroko rozumiane bycie w terapii związane jest z poszukiwaniem i tworzeniem dla siebie najbardziej naturalnego i satysfakcjonującego sposobu na życie. Dobry psychoterapeuta jest nieocenionym wsparciem na tej drodze. Poznaj naszych terapeutów i umów się na konsultację psychologiczną.

Sandra Zakrzewska

Jestem psychologiem ze specjalizacją Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych oraz członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ukończyłam 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin.


Chciałabym zaprosić Cię do pracy w oparciu o założenia terapii systemowej. Zakłada ona, że nasze emocje i zachowania są ściśle związane z funkcjonowaniem bliskich nam osób. Dzieje się tak dlatego, że nieustannie przebywamy w różnych grupach społecznych i określamy się przez nie. Terapia polega na odnalezieniu tych określeń oraz przepracowaniu trudności, nadając im nowe, osobiste znaczenie. Ważne jest dla mnie, abyś w gabinecie czuł się bezpiecznie i możliwie swobodnie. Stosuję także krótkoterminowe metody poznawczo-behawioralne.Sprawdź kwalifikacje
Umów się

Nasz zespół - NASI TERAPEUCI

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA PAR

Nasz zespół

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i interwentką kryzysową. Swoje kompetencje nabywam w procesie certyfikacji w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W Wielkopolskim Centrum Spotkań Terapeutycznych prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne dorosłych i młodzieży.


Pracuję z osobami, które doświadczają cierpienia z powodu różnych stanów emocjonalnych m.in. stanów lękowych czy depresyjnych. Pomagam osobom mierzącym się z trudnościami w relacjach interpersonalnych i będących w kryzysie lub chcącym po prostu zmienić swoje codzienne funkcjonowanie.


Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę w zakresie pracy z młodzieżą pogłębiałam na kursie Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży. Z sukcesem ukończyłam Kurs Interwencji Kryzysowej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie oraz Fundacji Dziecko w Centrum. Prowadzę liczne warsztaty z zakresu profilaktyki zachowań suicydalnych, czy ogólnie interwencji kryzysowej. Jestem współautorką e-booka "Pierwsza pomoc dla psychiki": https://tiny.pl/w5ldl.


W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę opieram przede wszystkim na bezpiecznej relacji terapeutycznej. Pracę poddaję superwizji.

Sprawdź kwalifikacje

Joanna

Kuczera

Umów się

TERAPEUTA MŁODZIEŻY

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

Umów się

Jestem psychoterapeutką kształcącą się w nurcie Gestalt. Wiedzę i umiejętności zdobywam w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, która posiada akredytację i jest członkiem EAGT (European Association Gestalt Therapy). Obecnie jestem na drugim etapie (klinicznym) tej szkoły, w której wcześniej ukończyłam dwuletni pierwszy etap (podstawowy) Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna to nie tylko praca gabinetowa, ale też działalność w ramach wolontariatu w takich poznańskich instytucjach jak: Dom Pomocy Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 22), Fundacja dla dzieci i młodzieży „Małymi oczami” (ul. Staszica 18) oraz Klub Seniora „82” (ul. Krakowska 10). Dbając o własny rozwój zawodowy, nieustająco uczestniczę w szkoleniach terapeutycznych. Wykorzystuję w swojej pracy szereg różnych podejść, w zależności od potrzeb i możliwości klientki/klienta. Przestrzegam zasad kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.


Filozofia holistycznego nurtu Gestalt fascynuje mnie wielowymiarowo. Interesuje mnie praca somatyczna, w tym to, jak ciało zapamiętuje i zarządza emocjami. Uważam, że lepsze dostrojenie się do ciała jest bramą do samoświadomości, wzmacnia zdolność jednostki do radzenia sobie z problemami życiowymi i otwiera potencjał do spełnienia i szczęścia. Wierzę również w leczącą moc relacji terapeutycznej, w której istotną rolę odgrywa nieocenianie drugiego człowieka. Podejście to łączy się z paradoksalną teorią zmiany polegającą na uznaniu osoby taką, jaka naprawdę jest. Paradoks polega więc na tym, że owo uznanie (akceptacja) stanowi początek zmiany.


Przystępuję do pracy z zaangażowaniem, empatią i zaciekawieniem osobą, która sięga po pomoc. Jest dla mnie przywilejem być towarzyszką w jej podróży terapeutycznej, gdy napotyka ona i integruje własne wewnętrzne zasoby do uzdrowienia. Do gabinetu zapraszam dorosłych na terapię indywidualną i sesje dla par. Prowadzę również terapię indywidualną dla młodzieży.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Magdalena

Kowalska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH I NASTOLATKÓW

Umów się

Jestem psychoterapeutą osób dorosłych indywidualnych oraz psychoterapeutą par i małżeństw. Ukończyłem całościowe szkolenie z Seksuologii Klinicznej i pomagam w trudnościach natury seksuologicznej. Prowadzę także terapie rodzin i konsultacje dla rodziców. Posiadam wieloletnie doświadczenie jako terapeuta uzależnień.


Pracuję w nurcie systemowym psychoterapii. W paradygmacie tym zakłada się, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować w psychicznym oderwaniu od różnych systemów, w których żyje. Wierzę, że każdy z nas ma wystarczająco zasobów w sobie aby przepracować i poradzić sobie z każdym kryzysem. Proponuje wsparcie w zakresie dążenia do potrzebnej zmiany, naprawy relacji z samym sobą i z innymi, nabycia świadomości siebie i odkrycia własnych potrzeb oraz oczekiwań, przeżycia utraty, a w końcu stworzenia nowej, lepszej jakości w swoim życiu.

Sprawdź kwalifikacje

Andrzej Rogacki

Umów się

TERAPEUTA PAR I RODZIN

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

KONSULTACJE SEKSUOLOGICZNE

Umów się

Jestem psychologiem, psychoterapeutą osób dorosłych indywidualnych oraz psychoterapeutą par i małżeństw. Prowadzę ściśle powiązane z terapią par - konsultacje seksuologiczne. W związku z moim zainteresowaniem tematyką relacji rodzinnych w swoim doświadczeniu zdobyłam także nieocenione umiejętności do pracy z całymi rodzinami, młodzieżą, młodszymi dziećmi oraz ich rodzicami, udzielając konsultacji wychowawczych.


Zapraszam do gabinetu osoby bądź pary będące w kryzysie, zmagające się z trudnymi sytuacjami, bądź też te, chcące się rozwijać, poszukujące zmiany. Pracuję w nurcie integracyjnym, łącząc podejścia z różnych technik terapeutycznych. Psychoterapię postrzegam jako proces odkrywania siebie, swoich nierzadko zaniedbanych potrzeb i oczekiwań.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Anna

Grzelak

TERAPEUTA PAR I RODZIN

KONSULTACJE SEKSUOLOGICZNE

Umów się

Jestem psychoterapeutką osób dorosłych, rodzin, młodzieży i dzieci. Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z kryzysem w różnych obszarach życia, co skłoniło mnie do skupienia swojego warsztatu pracy wokół psychoterapii w nurcie Gestalt. Stale pozostaje w procesie kształcenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt realizując program kliniczny. Ukończyłam rozszerzony kurs psychologii, szkolenia z zakresu komunikacji bez przemocy, warsztaty pedagogiczne.


Przez 5 lat związana byłam ze Stowarzyszeniem Animacji Społecznej „Rezerwat”, w którym pracowałam z dziećmi, młodzieżą i całym systemem rodzinnym. Od 2012 do 2015 pracowałam w fundacji Barka gdzie zajmowałam się problematyką przemocy i uzależnień.


Działałam jako trenerka i asystentka w międzynarodowych projektach psychoedukacyjnych. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyłam w Migrant Info Point w Poznaniu oraz w Centrach Integracji Społecznej w Polsce i za granicą oraz jako aktywistka i animatorka (UK, Niemcy, Serbia). Dużą uwagę przywiązuję do etyki zawodowej i problematyki praw człowieka; pozostaję w stałej superwizji. Jestem otwarta na pracę terapeutyczną i rozwojową z osobami LGBTQIA+.


Spotkania prowadzę w języku polskim i angielskim.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Maria

Łankiewicz

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA RODZIN

TERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów się

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej i edukacji. Kształcę swoje umiejętności terapeutyczne w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej – jestem w trakcie certyfikacji. Ukończyłam kurs Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia zakończony egzaminem 101 oraz I stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.


W spotkaniach terapeutycznych z drugim człowiekiem, najważniejsze jest dla mnie, zgodnie z założeniami terapii systemowej, zachowywanie jak największego stopnia neutralności. Ważne jest dla mnie, aby osoba po spotkaniu poszerzała świadomość własnych zasobów, odzyskiwała poczucie wpływu nad własnym życiem oraz perspektywę na ową zmianę.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Andżelika Korczak-Urban

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA MŁODZIEŻY

Umów się

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Nieustannie podnoszę swoje umiejętności psychoterapeutyczne i regularnie poddaje je superwizji. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par i małżeństw oraz całych rodzin. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W przebiegu lat pracy zaobserwowałem znaczny związek między zaburzeniem umiejętności tworzenia więzi z innymi a występowaniem uzależnienia, stąd specjalizuję się także w terapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


W trakcie spotkań towarzysze Ci w przezwyciężaniu trudności, budowaniu większej świadomości własnych emocji oraz przeżyć. Terapia pozwoli ci na dostrzeżenie wpływu najbliższego otoczenia przy podejmowaniu określonych decyzji, czy działań. W swojej pracy dbam o to żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę.


Doświadczenie zdobyłem pracując w jednostkach i ośrodkach publicznych jako psycholog i diagnosta. Pracę z rodzinami i codziennymi trudnościami z jakimi można się mierzyć umożliwiła mi praca w środowiskowym domu samopomocy, czy też w ośrodku adopcyjnym, gdzie nawiązywanie, utrzymywanie i dbanie o relacje z innymi jest niezwykle ważne. Ponadto pracuję z osobami pozbawionymi wolności, dlatego temat kryzysu emocjonalnego, rozłąki od rodziny jest mi szczególnie bliski.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

Marcin

Zakurzewski

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA PAR I RODZIN

Umów się

Jestem psychologiem w trakcie certyfikacji w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Na co dzień zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.


Razem z pacjentem zajmuję się analizą myśli, przekonań i emocji oraz ich interakcji, które często w swej zawiłości prowadzą do problemów natury psychicznej i znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Pomogę odkryć Twoje nieadaptacyjne schematy i nauczę jak sobie z nimi radzić, otwierając drogę do zmiany poprzez uświadomienie sobie destrukcyjnych mechanizmów działania i nawyków.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Anna Grzybowska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA MŁODZIEŻY

Umów się

Joanna Śmierzchalska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na UAM, studia podyplomowe na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kurs Preventing Chronic Pain: Human System Approach na University of Minnesota. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Gestalt w Krakowie. Ciągle poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, poddaje się superwizji.


O człowieku myślę w sposób systemowy: uważam, że ważne jest dążenie do równowagi we wszystkich obszarach funkcjonowania, tzn. na poziomie ciała, psychiki, relacji, pracy oraz środowiska w jakim znajduje się jednostka. Pracuje z problemami psychosomatycznymi, trudnościami w regulacji emocji: lękami, depresją, stresem, przemocą, a także z niską samooceną, doświadczeniami traumatycznymi oraz trudnościami w bliskich relacjach i natury seksuologicznej.


Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam na stażach klinicznych w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz w organizacjach pozarządowych m.in. Centrum Praw Kobiet odział w Poznaniu. Doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą zdobywałam pracując jako psycholog prowadzący świetlicę dla dzieci z trudnościami w zachowaniu w Fundacji ARS oraz w Młodzieżowym centrum profilaktyki „Alternatywa”, jak również pracując jako psycholog w szkole podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Od 2021 roku prowadzę własną praktykę. Obecnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Czas Praw Kobiet w Poznaniu oraz z portalem epsycholodzy.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów się

Jestem psychologiem o specjalności Psychoterapia zaburzeń psychicznych i zajmuję się psychoterapią osób dorosłych. Swoje wykształcenie uzyskałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie szkolę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach 4-letniej szkoły Psychoterapii w procesie certyfikacji. Doświadczenie zdobywałam podczas stażu klinicznego w oddziale dziennym Medicor w Poznaniu, Telefonie Zaufania oraz placówkach prywatnych zajmujących się diagnozą psychologiczną, wsparciem psychologicznym i psychoterapią.


Pracuję w nurcie psychodynamicznym, w metodzie TFP (terapii skoncentrowanej na przeniesieniu), co oznacza że moja praca skupia się na nieświadomych konfliktach oraz relacji z Pacjentem. Poprzez analizę trudności w procesie terapii Pacjent uzyskuje wgląd w swoją motywację oraz mechanizmy, co przekłada się na lepsze zrozumienie schematów funkcjonowania. Jest to pierwszy krok potrzebny do zapoczątkowania zmian. Szczególny nacisk kładę na umiejętność przenoszenia nabytych umiejętności na życie codzienne.

Sprawdź kwalifikacje

Urszula

Morrow

Umów się

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

Umów się

Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz terapią par i małżeństw. Kształciłam się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Moją kolejną specjalizacją jest psychoonkologia.


Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami nastroju, problemami relacyjnymi. Towarzyszę osobom przechodzącym kryzysy życiowe oraz doświadczającym straty i trudów choroby.


W pracy opartej o myśl systemową staram się zapewnić bezpieczną przestrzeń do tego, by przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w różnych ważnych kontekstach życia. Pacjent zyskuję szansę na nadanie szczególnego znaczenia, sensu oraz cech niepowtarzalności własnemu cyklowi życia. Czynnikiem leczącym jest – współtworzona na bieżąco wraz z terapeutą - odnowiona, wzbogacona opowieść na temat siebie i swoich powiązań ze światem oraz ujawnienie zasobów do stania się jej głównym autorem.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poznańskich placówkach medycznych: Wielkopolskim Centrum Onkologii, Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei i Hospicjum Palium. W ostatnich latach swój warsztat doskonaliłam w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, tj. w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dedykowanym dorosłym, młodzieży i dzieciom, a także w Oddziale Chirurgii Onkologicznej.


Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach o powyższej tematyce. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychoterapeuty.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Marta

Śmigielska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

Umów się

TERAPEUTA PAR

Jestem psychologiem i psychoterapeutką, współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na co dzień pomagam klientom indywidualnym oraz pracuję z parami, małżeństwami i całymi rodzinami.


Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty BSFT (Brief Solution Focused Therapy) uzyskany w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (Member of European Brief Therapy Association). Ukończyłam także Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.


Podczas spotkań będziemy uczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz komunikacji w relacji. Koncentruję się na budowaniu rozwiązań. Poszukuję razem z klientem i akcentuję w każdym systemie to co zdrowe - wydobywam zasoby i wzmacniam je zarówno w jednostce, jak i w parze czy rodzinie. Zmiana jest nieuchronna i następuje ciągle, a moim zadaniem jest ją wspierać - kierować w rozwojową, dobrą dla klientów stronę. Dbam o to, aby czas poszukiwania rozwiązania i docierania do zasobów był jak najkrótszy - to właśnie założenie krótkoterminowości metod, jakimi pracuję.


Swoją pracę poddaje superwizji. Do zobaczenia w gabinecie.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Edyta

Walendowska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

Umów się

TERAPEUTA PAR

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Wykształcenie w zakresie psychologii zdobywałam na Uniwersytecie SWPS, z którym byłam związana przez kilka lat pracując w Laboratorium Neuronauki Emocji jako wykonawca w projekcie badawczym dotyczącym skuteczności technik terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz na oddziale psychiatrii. Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji terapeutycznej w Szkole Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam trzystopniowe szkolenie z Terapii Schematu, a także kursy poświęcone wykorzystaniu TS w zaburzeniach osobowości. Pracuję głównie z osobami dorosłymi i nastolatkami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Bernadeta

Czerniejewska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH I NASTOLATKÓW

Umów się

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, trwającej 4-letniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Wykształcenie psychologiczne o specjalności klinicznej zdobywałam na UAM w Poznaniu. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w różnych obszarach funkcjonowania - osobistego, emocjonalnego, relacyjnego, zawodowego oraz interpersonalnego. Swoją pracę poddaję superwizji.


Podejście psychodynamiczne jest dla mnie kluczowe w rozumieniu natury trudności doświadczanych przez Pacjenta. Prezentowane podczas naszych spotkań treści są wspólnie analizowane co pozwala uporządkować wewnętrzny świat przeżyć Pacjenta i umożliwia zrozumienie własnych uczuć, pragnień, źródeł podejmowanych decyzji oraz powtarzanych nierzadko przez lata mechanizmów zachowań. Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, która rozwija się w procesie psychoterapii. Wierzę, że jest ona podstawą do przeżycia i zrozumienia swojego funkcjonowania. Uzyskany w procesie terapii wgląd staje się krokiem do korzystnej i świadomej zmiany.


Doświadczenie kliniczne zdobywałam w trakcie stażu m.in. na Oddziale Chorób Psychotycznych w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego. Udzielam również wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym przemocy w ramach działań fundacyjnych.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Agnieszka Inglot

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Umów się

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ukończyłam również I stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.


W pracy z drugim człowiekiem zakładam, że każdy z nas jest indywidualną i niepowtarzalną osobą. Koncentruję się przede wszystkim na zasobach, potrzebach, umiejętnościach, relacjach społecznych, głęboko wierząc w to, że można w nich odnaleźć klucz do poradzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. W atmosferze wzajemnego zaufania i empatycznego zrozumienia, staram się pomóc w spojrzeniu na problem w szerszej perspektywie.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Anna Jakubowska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA MŁODZIEŻY I RODZIN

Umów się

Jestem pedagogiem i certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień. Ukończyłam także półroczne szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu dialogu motywującego.


Od ponad 10 lat buduję swoje doświadczenie związane z pomaganiem drugiej osobie. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi i młodzieżą - osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, syndromem DDA oraz trudnościami w obszarze emocji i relacji społecznych. W swojej pracy terapeutycznej stawiam na bezpieczeństwo, empatię i rozumienie człowieka. Zakładam, iż każdy posiada zasoby, które rozpoznane, wydobyte bądź umiejętnie wykorzystane umożliwią realizację celów i poradzenie sobie z trudnościami życiowymi. W swojej pracy łączę metody pochodzące z nurtu poznawczo - behawioralnego z zasobami wywodzącymi się z Dialogu motywującego.

Justyna Kaczorowska

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA MŁODZIEŻY I RODZIN

Umów się

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji w wieloletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz socjoterapeutą. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw. W obu kontekstach pracuję w paradygmacie psychodynamicznym, Udzielam porad psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów.


Podczas spotkań kieruje się empatią i troską o drugą osobę. Po przeprowadzeniu procesu diagnostycznego i zawarciu kontraktu terapeutycznego proponuję dalszą terapię bądź inne leczenie dostosowane do wyników procesu diagnostycznego. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń osobowości, depresji, fobii, napadów agresji i nerwic, przeznaczonych dla pacjentów cierpiących na trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

Nicole Szymanowska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

KONSULTACJE SEKSUOLOGICZNE

TERAPEUTA PAR I RODZIN

Umów się

Luiza

Głazowska

Jestem zarówno psychologiem o specjalności psychoterapia zaburzeń psychicznych jak i psychoterapeutką w procesie certyfikacji, pobierającą naukę w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej. Biorę aktywny udział w tworzeniu społeczności AT, będąc członkinią Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.


Bliskie jest mi podejście Erica Berne’a, głoszące, że każdy człowiek jest okej, jest zdolny do myślenia i decydowania o swoim przeznaczeniu. W gabinecie ważna jest dla mnie bezpośrednia, otwarta i transparentna komunikacja. Uważam, że w każdym z Nas drzemie potencjał by żyć w zgodzie ze sobą i światem, osiągając autonomię, związaną ze świadomością (wiedzą o sobie samym), spontanicznością (wolnością wyboru) oraz zdolnością do intymności (wyrażania swoich autentycznych postaw, emocji i myśli).


Nie boję się różnorodności, interesuję oraz rozwijam się również w kierunku pracy z dziećmi jak i dorosłymi z ADHD. Ten temat jest mi bliski i ważny, od diagnozy po psychoedukację najbliższych z ADHD oraz ich wsparcie.Sprawdź kwalifikacje
Umów się

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA MŁODZIEŻY

Jestem psychologiem w trakcie Szkoły Psychoterapii AMiE w Warszawie w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami DBT. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, wiedzę w zakresie psychologii zdobywałam również w Stanach Zjednoczonych na uczelni The College of Saint Rose w Albany, NY.


Wierzę, że psycholog i psychoterapeuta jest towarzyszem, który pomaga pokonywać trudności, wprowadzać zmiany, otacza wsparciem oraz sprawia, że czujemy się bezpieczni odkrywając poszczególne kawałki siebie. Bardzo blisko mi do stwierdzenia, że chęć do zmiany i głębokiego przeżycia całego wachlarza ludzkich emocji to ogromna siła. Proces terapeutyczny służy rozpoznaniu naszych potrzeb i oczekiwań oraz wyłania z nas zasoby do prawdziwego dbania o siebie, co powoduje autentyczną troskę o innych i świat zewnętrzny.

Sprawdź kwalifikacje

Paulina

Jarecka

Umów się

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA MŁODZIEŻY

Umów się

Olga Podsiadło

Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w nurcie Gestalt. W gabinecie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i małżeństwami. Bliska jest mi praca Terapią Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz w nurcie IFS (Internal Family Systems). Zajmuje się także coachingiem.


Nurt Gestalt jest mi bliski z uwagi na relacyjne podejście do człowieka. W trakcie pracy koncentruję się na kwestiach, które dla mojego klienta są ważne tu i teraz. Wierzę, że akceptacja jaką ode mnie poczuje, niesie ze sobą duży potencjał pomocy. Istotne dla mnie jest, by w gabinecie panowała atmosfera bezpieczeństwa i swobody w rozmowie o trudnościach. Moje szerokie doświadczenie zawodowe i życiowe pozwala mi lepiej współodczuwać z osobami przeżywającymi kryzys. W gabinecie posługuję się również językiem angielskim.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA PAR

Umów się

Wielkopolskie Centrum Spotkań Terapeutycznych

+48 604 738 329

kontakt@wcst.pl


ul. Hetmańska 26/5

60-252, Poznań


ul. Rakoniewicka 20,

60-111, Poznań


Poniedziałek - Sobota 07:00 – 22:00

Rejestracja 7 dni w tygodniu

Kontakt

Formularz kontaktowy

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszelkie pytania