Jestem psychoterapeutką osób dorosłych, rodzin, młodzieży i dzieci. Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z kryzysem w różnych obszarach życia, co skłoniło mnie do skupienia swojego warsztatu pracy wokół psychoterapii w nurcie Gestalt. Stale pozostaje w procesie kształcenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt realizując program kliniczny. Ukończyłam rozszerzony kurs psychologii, szkolenia z zakresu komunikacji bez przemocy, warsztaty pedagogiczne.


Przez 5 lat związana byłam ze Stowarzyszeniem Animacji Społecznej „Rezerwat”, w którym pracowałam z dziećmi, młodzieżą i całym systemem rodzinnym. Od 2012 do 2015 pracowałam w fundacji Barka gdzie zajmowałam się problematyką przemocy i uzależnień.


Działałam jako trenerka i asystentka w międzynarodowych projektach psychoedukacyjnych. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyłam w Migrant Info Point w Poznaniu oraz w Centrach Integracji Społecznej w Polsce i za granicą oraz jako aktywistka i animatorka (UK, Niemcy, Serbia). Dużą uwagę przywiązuję do etyki zawodowej i problematyki praw człowieka; pozostaję w stałej superwizji. Jestem otwarta na pracę terapeutyczną i rozwojową z osobami LGBTQIA+.


Spotkania prowadzę w języku polskim i angielskim.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Maria

Łankiewicz

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA RODZIN

TERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów się

Szeroko rozumiane bycie w terapii związane jest z poszukiwaniem i tworzeniem dla siebie najbardziej naturalnego i satysfakcjonującego sposobu na życie. Dobry psychoterapeuta jest nieocenionym wsparciem na tej drodze. Poznaj naszych terapeutów i umów się na konsultację psychologiczną.

Nasz zespół - TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nasz zespół

Jestem psychologiem i psychoterapeutą osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na UAM, studia podyplomowe na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kurs Preventing Chronic Pain: Human System Approach na University of Minnesota. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Gestalt w Krakowie. Ciągle poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, poddaje się superwizji.


O człowieku myślę w sposób systemowy: uważam, że ważne jest dążenie do równowagi we wszystkich obszarach funkcjonowania, tzn. na poziomie ciała, psychiki, relacji, pracy oraz środowiska w jakim znajduje się jednostka. Pracuje z problemami psychosomatycznymi, trudnościami w regulacji emocji: lękami, depresją, stresem, przemocą, a także z niską samooceną, doświadczeniami traumatycznymi oraz trudnościami w bliskich relacjach i natury seksuologicznej.Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam na stażach klinicznych w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz w organizacjach pozarządowych m.in. Centrum Praw Kobiet odział w Poznaniu.


Doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą zdobywałam pracując jako psycholog prowadzący świetlicę dla dzieci z trudnościami w zachowaniu w Fundacji ARS oraz w Młodzieżowym centrum profilaktyki „Alternatywa”, jak również pracując jako psycholog w szkole podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Od 2021 roku prowadzę własną praktykę. Obecnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Czas Praw Kobiet w Poznaniu oraz z portalem epsycholodzy.

Sprawdź kwalifikacje

Joanna Śmierzchalska

Umów się

TERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

Umów się

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i interwentką kryzysową. Swoje kompetencje nabywam w procesie certyfikacji w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W Wielkopolskim Centrum Spotkań Terapeutycznych prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne dorosłych i młodzieży.


Pracuję z osobami, które doświadczają cierpienia z powodu różnych stanów emocjonalnych m.in. stanów lękowych czy depresyjnych. Pomagam osobom mierzącym się z trudnościami w relacjach interpersonalnych i będących w kryzysie lub chcącym po prostu zmienić swoje codzienne funkcjonowanie.


Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę w zakresie pracy z młodzieżą pogłębiałam na kursie Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży. Z sukcesem ukończyłam Kurs Interwencji Kryzysowej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie oraz Fundacji Dziecko w Centrum. Prowadzę liczne warsztaty z zakresu profilaktyki zachowań suicydalnych, czy ogólnie interwencji kryzysowej. Jestem współautorką e-booka "Pierwsza pomoc dla psychiki": https://tiny.pl/w5ldl.


W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę opieram przede wszystkim na bezpiecznej relacji terapeutycznej. Pracę poddaję superwizji.

Sprawdź kwalifikacje

Joanna

Kuczera

Umów się

TERAPEUTA MŁODZIEŻY

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

Umów się

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ukończyłam również I stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.


W pracy z drugim człowiekiem zakładam, że każdy z nas jest indywidualną i niepowtarzalną osobą. Koncentruję się przede wszystkim na zasobach, potrzebach, umiejętnościach, relacjach społecznych, głęboko wierząc w to, że można w nich odnaleźć klucz do poradzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. W atmosferze wzajemnego zaufania i empatycznego zrozumienia, staram się pomóc w spojrzeniu na problem w szerszej perspektywie.

Umów się
Sprawdź kwalifikacje

Anna Jakubowska

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA MŁODZIEŻY I RODZIN

Umów się

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Nieustannie podnoszę swoje umiejętności psychoterapeutyczne i regularnie poddaje je superwizji. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par i małżeństw oraz całych rodzin. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W przebiegu lat pracy zaobserwowałem znaczny związek między zaburzeniem umiejętności tworzenia więzi z innymi a występowaniem uzależnienia, stąd specjalizuję się także w terapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


W trakcie spotkań towarzysze Ci w przezwyciężaniu trudności, budowaniu większej świadomości własnych emocji oraz przeżyć. Terapia pozwoli ci na dostrzeżenie wpływu najbliższego otoczenia przy podejmowaniu określonych decyzji, czy działań. W swojej pracy dbam o to żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę.


Doświadczenie zdobyłem pracując w jednostkach i ośrodkach publicznych jako psycholog i diagnosta. Pracę z rodzinami i codziennymi trudnościami z jakimi można się mierzyć umożliwiła mi praca w środowiskowym domu samopomocy, czy też w ośrodku adopcyjnym, gdzie nawiązywanie, utrzymywanie i dbanie o relacje z innymi jest niezwykle ważne. Ponadto pracuję z osobami pozbawionymi wolności, dlatego temat kryzysu emocjonalnego, rozłąki od rodziny jest mi szczególnie bliski.

Sprawdź kwalifikacje
Umów się

Marcin

Zakurzewski

TERAPEUTA OSÓB DOROSŁYCH

TERAPEUTA PAR I RODZIN

Umów się

Wielkopolskie Centrum Spotkań Terapeutycznych

+48 604 738 329

kontakt@wcst.pl


ul. Hetmańska 26/5

60-252, Poznań


ul. Rakoniewicka 20,

60-111, Poznań


Poniedziałek - Sobota 07:00 – 22:00

Rejestracja 7 dni w tygodniu

Kontakt

Formularz kontaktowy

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszelkie pytania